Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW GÓRSKICH I ELEKTRYCZNYCH

S.C. ADVENTURE
 1. Właścicielem Wypożyczalni Rowerów jest : Sebastian Czubak, S.C. Adventure
 2. Każdy wypożyczany rower górski jak i rower elektryczny jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 3. Aby wypożyczyć rower należy:
  – przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem,
  – być osobą pełnoletnią,
  – podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,
  – wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
 4. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
 5. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 6. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 7. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
 9. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Opłata za wypożyczenie roweru jest pobierana z góry.
 11. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.
 12. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
 13. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku opóźnienia zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni.